Dansk
Min Hero

Persondatapolitik

Hos Hero indsamler og anvender vi personoplysninger og data om vores brugere, derfor denne privatlivspolitik.

Formålet med privatlivspolitikken er at give vores brugere en letforståelig forklaring på, hvilke personoplysninger vi har om dem, hvornår de indsamles, hvordan vi behandler dem og til hvilket formål, hvem der har adgang til og behandler oplysningerne samt hvor længe vi opbevare en brugers personoplysninger og data.

Slutteligt forklares vores juridiske grundlag for behandling af personoplysninger og rettigheder, som vores bruger har i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse opridses.

Privatlivspolitikken vil løbende blive opdateret, således, at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og tilpasset den måde, hvorpå vi driver vores forretning.

Hvilke personoplysninger og data vi har om dig og hvornår indsamler vi disse?

Når du er bruger hos Hero, registrerer du dig med din emailadresse. Din email adresse er dermed den eneste personoplysning vi registrerer.

Når du interagerer med Hero, indsamles oplysninger om de tekster du læser samt de ord du klikker på, så systemet kan blive klogere på, hvad du har brug for.

Hvordan behandler vi dine oplysninger og til hvilke formål?

Personoplysninger og data anvendes til, at give dig en god brugeroplevelse samt at kunne levere den løsning, du har forespurgt.

At vi har registreret din mailadresse sikrer at vi kan kontakte dig ifm. nye opdateringer og tiltag hos Hero.

At vi indsamler sprogdata når du interagerer med Hero, bruges i en anonymiseret form, til at udvikle vores sprogmodel og algoritme så vi hurtigere kan hjælpe nye brugere med en læseprofil der minder om din. Afgørende for at vi kan tilbyde en personificeret hjælp er at vi registrerer sprogdata, dvs. de ord du har svært ved samt de ord du har let ved at læse, så vi bedst muligt kan hjælpe dig.

Vi har en fastlagt en proces for databehandling og en IT-sikkerhed der afspejler det ansvar der følger adgang til dine personoplysninger og data.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Hero videregiver ikke dine personoplysninger til brug for formål, der ikke er relateret til administration og anvendelse af Hero appen.

Hvem behandler dine oplysninger?

Hero I/S er overordnet dataansvarlig for, at dine personoplysninger opbevares sikkert og behandles på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. Vi forbeholder os retten til at benytte tredjeparts leverandører til f.eks. it-opgaver. I det tilfælde vil vi sørge for at vores underleverandør altid lever op til den gældende lovgivning på området. Det kan være, at en leverandør har dele af deres produkter og/eller services i et land udenfor EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine oplysninger derfor overføres udenfor EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine oplysninger indenfor EU, også anvendes på de oplysninger, der overføres udenfor EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles indenfor EU eller i et tredjeland. Ønsker du at vide mere om hvordan dine oplysninger behandles, kan du kontakte hello@heroapp.ai.

Hvad er det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger?

Grundlaget for, at Hero behandler dine personoplysninger, er din tilmelding til at benytte Hero, og dit samtykke til Hero vilkår og betingelser ved aftaleindgåelse. Det juridiske grundlag er derfor, at Hero opfylder en aftale med dig om at kunne benytte Hero. Aftalen indgås ved oprettelsestidspunktet, når du accepterer Heros vilkår.

Oplysninger kan i nogle tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi forbeholder os rettens til eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Hvor længe opbevarer Hero dine personoplysninger?

Når du afinstallerer Hero, gemmes dine oplysninger, så du simpelt kan genaktivere din konto indeholdende den personificerede hjælp som er opbygget i den tid du allerede har interageret med Hero.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, Hero behandler om dig. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger udleveret i elektronisk format, skal du henvende dig til Mie Bøgh Arildsen på mie@heroapp.ai.

Du har ret til:

At få berigtiget forkerte personoplysninger. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du til enhver tid sende os en skriftlig henvendelse, så oplysningerne kan blive korrigeret.
At blive slettet som indehaver af et Hero brugeradgang. Desuden har du ret til at få slettet alle oplysninger der står knyttet til din konto.
At få blokeret/begrænset for anvendelsen af dine personhenførbare oplysninger til fremadrettet brug, det gør du ved at afmelde dit Hero abonnement og rette henvendelse til hello@heroapp.ai.
At modtage de personhenførbare oplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan tilgå og trække dine personoplysninger ud ved at skrive til hello@heroapp.ai.
At tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hello@heroapp.ai.
At indbringe en klage over Heros behandling af dine personoplysninger for Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed for behandling af persondata.

Se relevant kontaktinfo nedenfor:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Hero I/S

Strandgade 70, 2 1401 København K.

2200 København N

hello@heroapp.ai

search