Dansk
Min Hero

Vilkår og betingelser

Hero er en webbaseret app, som hjælper sin bruger med at læse. Hero fungerer som en browser extension og er tilgængelig i et web format. Hero downloades via. vores hjemmeside og installeres via. Google App store. Hero kan simplificere svære ord ved at erstatte dem med nemmere synonymer. Hjælpen er personaliseret og tilpasses til brugerens individuelle behov.

Efterfølgende vilkår gælder, og er juridisk bindende, for alle brugere af Hero. Vilkår og betingelser skal accepteres før du kan benytte Hero.

Abonnement

Endnu er Hero blot et demo produkt og der foreligger derfor ingen abonnementsaftale. Derimod foreligger der en tidsbegrænset aftale om en gratis prøveperiode. Hero kan med 15 dages varsel kan opsige brugerens gratis demo prøveperiode.

Data

De informationer som brugeren indtaster i tjenesten behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand. Alle data tilhører Hero. Se Privatlivspolitik for flere oplysninger.

Driftsstabilitet

Hero videreudvikles løbende, og Hero forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i indholdet. Hero tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Heros kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Hero fraskriver sig enhver form for garanti.

Ansvar

Brugen af Hero er på eget ansvar, og Hero kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab som måtte opstå pga. manglende adgang til servicen, uanset årsag eller fejl ved Hero der kan medføre driftstab, følgeskader, tab af data eller andre indirekte tab. Hero gør sit bedste for at undgå datatab eller at uvedkommende får kendskab til data. Alt data gemmes i en sikker sky med en krypteret forbindelse for, at forebygge at uvedkommende får adgang til data. Hero er endvidere ikke ansvarlig for problemer som måtte opstå pga. forhold uden for Heros kontrol. Det gælder fx strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, virus eller anden form for force majeure.

Datasikkerhed

Når du opretter dig som Hero bruger, indtastes en e-mail. Disse oplysninger vil blive gemt med henblik på at kunne tilbyde dig den bedst mulige service.

Hero har fastlagte procedurer for at slette data retmæssigt og opbevare data så det beskyttes og kun er personhenførbart hvis det har en beskrevet og tjenligt formål.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere i disse vilkår og betingelser. Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via e-mail.

Sidst opdateret d. 01-10-2020

search
Du kender det: vi bruger cookies. Læs mere..
Nej tak
Okay